Harahap, M. 2022 Jul 20. PROSES PEMBELAJARAN MELALUI INTERAKSI EDUKATIF DALAM PENDIDIKAN ISLAM. Jurnal Ilmiah Al-Hadi. [Online] 7:2