Syarifuddin, Syarifuddin. " PENGAMALAN ZIKIR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PADA JAMAAH PONDOK PARSULUKAN BAITUL JAFAR DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK." Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) [Online], (2023): 441-454. Web. 17 Jun. 2024