Syarifuddin, Syarifuddin. " PENGAMALAN ZIKIR DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PADA JAMAAH PONDOK PARSULUKAN BAITUL JAFAR DESA KLAMBIR LIMA KEBUN KECAMATAN HAMPARAN PERAK" Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) [Online], (29 April 2023)